SSk, PATT, SVP, UV in UAL podpisale “Sporazuma za prihodnost”

SSk je danes v Trentu, skupaj z manjšinskimi strankami SVP, PATT, UV in Union Autonomista Ladin (UAL), podpisala dokument “Sporazum za prihodnost”. Slovenska skupnost je zastopal deželni svetnik Igor Gabrovec. Za ostale stranke pa so podpis opravili tajniki Richard Theiner (Svp), Ugo Rossi (PATT), Ego Perron (UV) in Luigi Chiocchetti (UAL).

Podpisani sporazum izhaja iz sedanjega kriznega stanja, v kateri se nahaja Italija in ki se odraža tudi na narodne in avtonomistične skupnosti alpskega loka. Dokument poudarja pozitivno izkušnjo avtonomije pri upravljanju javnega dobrega, iz katerega je mogoče črpati uspešen model za prebroditev krize. Pri tem je izpostavljena je temeljna zahteva, da se v procesu potrebne racionalizacije zavarujejo in ovrednotijo posebnosti na teritoriju ter se skupaj z njimi razvije in ohranja aktiven dialog. V upoštevanju zgoraj omenjenega so podpisniki zavežejo za skupno sodelovanje pri premagovanju krize, pri čemer pa mora biti ohranjena statutarna avtonomija dežel in provinc ter posebnost kultur in jezikov, da bo vedno bolj uveljavljeno načelo Evrope narodov in regij, saj le tako bodo spoštovane posamezne identitete ter ovrednotene posamezne zahteve po avtonomiji.

Po podpisu sporzuma se je Igor Gabrovec zadržal na delovnem kosilu z vodstom Patt, ki ima jutri kongres. Na sestanku so se medsebojno zmenili za nove oblike tesnejšega sodelovanja tudi na bilateralni relaciji.

Deli