SSk: vročen priziv proti ukinitvi goriških rajonskih svetov

Včeraj dopoldne je SSk sprožila prizivni postopek na Deželnem upravnem sodišču FJk proti ukinitvi goriških rajonskih svetov. Priziv, ki so ga pripravili odvetnik in univerzitetni prof. Robert Louvin iz Aoste, ob pomoči odvetnikov Damijana Terpina in Petra Močnika, je bil uročen Občini Gorica in Deželi FJk. Priziv so podpisali Walter Bandelj in Lovrenc Peršolja, predsednika rajonov Podgora in Pevma-Štmaver-Oslavje, Marilka Koršič in Božidar Tabaj, goriška občinska svetnika ter Damijan Terpin v imenu stranke SSk. Podpisniki so se pritožili proti ukinitvi rajonskih svetov kot pripadniki slovenske narodne skupnosti, na podlagi razsodbe Državnega sveta, ki to dopušča.

SSk se je na tak način postavila v bran pravic slovenske narodne skupnosti, ki niso bile upoštevane v celotni proceduri od odobritve deželnega zakona 1/2011. V tem smislu, obširen pravni akt, povzema zgodovino nastanka rajonskih svetov in njihovo vlogo za soudeležbo narodne skupnosti pri upravljnju teritorija. Podrobno oriše vrsto zakonskih kršitev, ki so nastale in privedle do ukinitve teh organov mestne decentralizacije. Kršitve se nanašajo na neupoštevanje zaščitne zakonodaje, ustavnih členov in mednarodnih pogodb. V primeru, da bo Deželno upravno sodišče sprejelo priziv SSk – celotno dokumentacijo je potrebno vložiti v teku 10 dneh – bo potrebno odložiti upravne volitve za občino Gorica, katerih datum je določen za 6. in 7. maj.

SSk se iskreno zahvaljuje strokovnemu delu prof. Roberta Lovina pri pripravi priziva na Deželno upravno sodišče. Glede na podrobno analizo zaščitne zakonodaje se ocenjuje, da je to lahko solidna odskočna deska za nadljno pravno uveljavljanje zapisane zaščitne zakonodaje. V tem smislu bo SSk sredi aprila pripravila javno srečanje, na katerem bo prav prof. Robert Lovin predstavil in razložil danes predstavljeni priziv.

Gorica, 6. april 2012                                                             SSk – Slovenska skupnost

                                                                                              Deželno tajništvo

Deli