Požar na Krasu zaradi opuščanja kmetovanja

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je posegel pri Predsedniku Dežele FJk ob hudem požaru, ki je od torka divjal na tržaškem Krasu med Fernetiči, Opčinami in Colom. Podčrtal je kako je še enkrat prišlo v ospredje problem gozdnih površin, ki so opuščene in brez nobene oskrbe.

Dolgotrajno sušno obdobje je še toliko bolj prispevalo pri hitri širitvi ognjenih zubljev. Ti so hitreje napredovali, kjer je bilo področje opuščeno in zaraščeno, medtem ko so jih zaustavljala tista področja, kjer so pašniki in obdelane njive.

Prizadeto področje je v veliki meri zaobjeto pod zaščito Naturo 2000, ravno kjer je kmetovanje in obdelovanje zemlje najbolj otežkočeno. Zaradi izredno visokih varstevnih določil je vsako resno kmetovanje zelo otežkočeno. Načrti za upravljanje pa že desetletja čakajo na dokončno odobritev, ki je bila nazadnje napovedana za konec leta 2012.

Prav zaradi tega je še toliko bolj nujno, da se pohiti z odobritvijo teh planov za upravljanje področji Sic-Zpc, kjer bi bili neposredno vključeni tudi kemtovalci pri upravljanju teritorija in to v popolnem soglasju z gospodarskimi potrebami. Okolje je bilo od zmeraj odviso od simbioze med teritorijem in človekom. Tako se lahko ohranja in razvija.

Pohvala gre vsem odgovornim in prostovljcem, ki so s pomočjo primerne opreme uspešno kljubovali požaru in tako preprečili hujše posledice.

Deli