Čezmejno kmetovanje ne krši zakona RS

Uporaba italijanskega kmetijskega goriva za pogon traktorjev za namene čezmejnega kmetovanja ne predstavlja kršitve slovenske trošarinske zakonodaje. Tako je pred dnevi deželnemu poslancu Slovenske skupnosti Igorju Gabrovcu sporočil Rajko Skubic, glavni direktor carinske uprave na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, na katero se je Gabrovec konca januarja letos pritožil preko slovenskega konzulata v Trstu zaradi nastalih nevšečnosti pri  izvajanju kontrole namenske uporabe pogonskega goriva na območju Brij pri Sežani. Zgodilo se je, da so cariniki Mobilnega oddelka Sežana dne 18.  januarja opravili kontrolo namenske uporabe pogonskega goriva v traktorju z italijansko registrsko oznako, ki je v lasti italijanskega državljana, sicer znanega kmetovalca slovenske narodnosti iz Samatorce. Slednji obdeluje zemljo v Italiji in v Sloveniji. Cariniki so takoj ugotovili, da za pogon traktorja uporablja italijansko gorivo AGRICOLA, namenjeno uporabi v kmetijskih strojih, ki je označeno z istim sredstvom za označevanje kot gorivo za ogrevanje v Sloveniji. Ker slovenska zakonodaja uporabo označenega goriva (kurilnega olja) za pogon motornih vozil prepoveduje, so carinski uslužbenci kmetovalca na kršitev opozorili in mu povedali, da izjemoma ne bodo ukrepali. Obenem pa so ga opozorili, da bodo v primeru ponovne kršitve prisiljeni naložiti globo, ki se za tak prekršek predvideva v Zakonu o trošarinah.

 

Direktor slovenske carinske uprave Skubic je Gabrovcu uvodoma pojasnil, da v skladu s prvim odstavkom 57. člena Zakona o trošarinah se označeni energenti, ki se uporabljajo za ogrevanje, ne smejo uporabljati za noben drug namen ter se ne smejo točiti za pogon motornih vozil oziroma plovil ali drugih motorjev oziroma se ne smejo točiti v rezervoar motornih vozil oziroma plovil ali drugih motorjev. Iz navedenega izhaja, da slovenska trošarinska zakonodaja ne pozna izjem glede uporabe označenega energenta za kmetijske dejavnosti, zaradi česar tudi ni dopustno označen energent uporabljati za pogon kmetijskih strojev.

Istočasno pa je direktor Skubic priznal, da je potrebno v primerih, ki ga je predstavljal dogodek pri Sežani, zakonodajo razlagati prožno in tako preprečiti nepotrebno oviranje kmetovalcev na obmejnih območjih pri opravljanju njihove dejavnosti. »Zato štejemo, da uporaba tovrstnega goriva za pogon traktorjev za namene čezmejnega kmetovanja ne predstavlja kršitve slovenske trošarinske zakonodaje« je sporočil Skubic in zagotovil, da je glavna carinska uprava pristojne uslužbence na terenu posebej opozorila na način razlage trošarinske zakonodaje v takšnih primerih in da zato v  bodoče do takih neljubih dogodkov ne bo prihajalo.

Deželni poslanec SSk Igor Gabrovec je carinski upravi že izrazil popolno zadovoljstvo in zadoščenje za hitro rešitev problema, ki je hudo zaskrbljal in potencialno hudo omejeval zlasti kmetovalce, ki že dolgo let obdelujejo posestva na obeh straneh meje tako na Tržaškem kot tudi v Brdih in v Benečiji.

Deli