G. Cingolani: Romoli v nasprotju s sabo

«Romoli nam mora takoj razložiti zakaj je privolil v klestenje s strani Dežele, ki hudo prizadene Gorico in ostale večje občine». Giuseppe Cingolani «smatra kot nepojmljivo, da se Romoli spreneveda na medijih: žrtvoval je mesto koristim lastne stranke». Temu potrjuje dejstvo, da je bil Romoli edini županski predstavnik občin z več kot 20.000 prebivalci, ki je na Svetu za avtonomije, kateremu predseduje, glasoval za zakonsko določilo, s katerim se uvaja 7,5% zmanjšanje deželnih prispevkov občinam Gorica, Trst, Videm, Pordenon in Tržič.

Sedanji župan se je opravičil z upanjem, da bo Dežela spremenila nekatere kriterije, tako da bo razdelitev manj boleča. “Ali je to vse?” se začudeno sprašuje Giuseppe Cingolani. “Romoli je povzorčil hudo škodo našemu mestu, ki je v težkem stanju zaradi gospodarske in družbene krize, še posebno ker nima večje in raznolike proizvodne dejavnosti. Na tak način – podčrtuje županski kandidat leve sredine – ne bomo imeli potrebnih virov, da bi lahko zagotovili temeljne usluge in odgovorili na potrebe občanov, ekonomskih operaterjev ter podjetjem. To je zares nezaslišano stanje.”

“Prav gotovo – nadaljuje Cingolani – so manjše občine v velikih težavah pri zapiranju občinskih proračunov, saj je prišlo do zmanjšanja dohodkov in finančna pravila so zelo toga. Vendar je potrebno upoštevati, da se v Gorici nudijo usluge, ki pridejo v poštev za širši pokrajinski kontekst. Ravno sredstva za te temeljne usluge so sedaj v nevarnosti, kar bo prizadelo oskrbo za ostarele in usluge za varstvo otrok, ki pa so nujno potrebne”.

Cingolani meni, da bi bilo potrebno uveljaviti manjšo razliko med manjšimi in večjimi občinami. “Občina Gorica bo oškodovana več kot ostale. Vse večje občine so protestirale. Vse razen ene. Romoli bi se ne smel zgolj podrediti Tondu. Na tak način je zgubil vsako verodostojnost!”

 

Gorica, 27. februar 2012

Deli