Načelniki prejeli dokument SSk o rajonih

Problematika goriških rajonskih svetov postaja vse bolj aktualna. Odločitev o njihovi prihodnosti mora pasti pred začetkom spomladanske volilne kampanije. Goriška občinska uprava pa vse do danes ni še uradno oblikovala nobenega konkretnega predloga. To pa je zelo zaskrbljujoče, saj, če bi se tako stanje nadaljevalo obstaja resno nevarnost, da bodo s prihodnjimi volitvami rajonski sveti dejansko izginili. Slovenski narodni skupnosti v Gorici, bi to zadalo hud udarec.
 
Vse od njihovega nastanka, so rajonski sveti predstavljali pomembno posvetovalno sredstvo za sodelovanje občanov pri upravljanju občinskega teritorija, področnega načrtovanja, občinskih in socialnih uslug. Rajonski sveti so še danes upravna telesa, ki predstavljajo zelo učinkovito sredstvo sporazumevanja med občino in teritorijem. To velja še posebno na podeželju in v zaselkih občine Gorica.
 
Rajonski sveti pa so bili tudi pomembni za slovensko narodno skupnost v Gorici. Števili izvoljeni svetniki so lahko pričali glede slovenske prisotnosti v mestu, obenem pa opozarjali na potrebo po izvajanju zaščitne zakonodaje, še posebno kar se tiče dvojezičnih napisov in uporabe slovenščine v odnosu do občinske uprave.
 
Deželni zakon 1/2011 je obstoj rajonskih svetov postavil pod vprašaj. Pri tem ni upošteval zaščitne zakondaje, še posebno čl. 21 v zakonu 38/2001.
 
Goriški občinski svet bo v kratkem razpravljalo o bodočnosti rajonskih svetov. V ta namen je pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek posredoval načelnikom svetniških skupin dokument, ki ga je goriška SSk izoblikovala glede potrebe po ohranitvi rajonskih svetov.
 
Dokument je priložen v formatu pdf.
 
Gorica, 20. januar 2012
Deli