SSk zahtevala slovenski naziv “Trst”

V zvezi s stališci, ki so se pojavili v tisku glede uporabe slovenskega imena “Trst” namesto “Trieste” v uradnih objavah tržaške obcine mora stranka Slovenska skupnost podčrtati, da je v zvezi s tem nastopila bodisi pri prejšnji kot pri sedanji upravi in to kar nekajkrat.  

Bivši tržaški župan Roberto Dipiazza se je, milo rečeno, požvižgal na jezikovne pravice manjšine in je isto sporočilo prenesel na razne funkcionarje. Protesti rajonskega predsednika Marka Milkoviča in občinskega svetnika Igorja Švaba niso zato bili učinkoviti.

Z novim županom se je vzdušje spremenilo in zato je bil Cosolini ob prvem srečanju s pokrajinskim tajnikom SSk, kmalu po njegovi izvolitvi, opozorjen na nelegitimnost uporabe samo italijanskega imena občine Trst na dokumentih in razglasih v slovenskem jeziku. Cosolini se je že takrat obvezal, da bo to odpravil. Isto je storil tudi rajonski predsednik Milkovič ob priliki srečanj z županom in odborom na Opčinah ter občinski svetnik Igor Švab na srečanjih z županom in podžupanjo Martinijevo, ko je šlo za problem spoštovanja manjšinskih pravic. Vzdušje, ki je bilo končno temu naklonjeno, se je tako razširilo na celotno upravo. Mnenje paritetnega odbora glede uporabe slovenskega imena obcine je igralo verjetno tudi pomembno vlogo.

Ne drži torej, da v manjšini ni nihcč nič naredil v zvezi s tem problemom, kot je bilo to objavljeno v prejšnjih dneh v javnih obćilih. Politično delo tudi brez pompa ali objave na medjih doseže velikokrat pozitivne rezultate.

Peter Močnik – pokrajinski tajnik SSk za Tržaško

Deli