Zahvala za delo in zvestobo stranki SSk

»Vsem sem hvaležen za vse, kar ste v tem letu naredili v okviru stranke, obenem vas pozivam, da pri tem še naprej vztrajajte tudi v naslednjem novem letu 2012. Dela na politično-upravnem področju je veliko in pomembno je, da smo pri tem Slovenci prisotni, ker le tako si bomo lahko izborili vse tiste pravice, za katere se že vsa ta leta borimo in delamo.« S takimi besedami je Silvan Primožič, pokrajinski predsednik SSk nagovoril člane, somišljenike in prijatelje stranke, ki so se prejšnji torek zbrali na novoletni zdravici v Roman baru, na goriškem Travniku.

V prijetnem in sproščenem vzdušju je tako Slovenska skupnost na Goriškem zaključila leto 2011, ki je bilo, po oceni pokrajinskega tajnika Julijana Čavdka, uspešno. Poleg uspehov na spomladanskih pokrajinskih volitvah in na občinskih primarnih volitvah leve-sredine, je Čavdek podčrtal delo številnih izvoljenih upraviteljev stranke, ki opravljajo zares dragoceno vlogo na teritoriju in v stiku z ljudimi. Pozitivno je bilo delovanje goriške občinske sekcije SSk, ki je redno sledila delu v goriškem občinskem svetu in področnih rajonskih svetih. Posebno zadovoljstvo je za stranko, da je bil Bernard Špacapan imenova v upravni odbor Ezts-ja. Za leto 2012 je Čavdek potrdil aktivno vlogo stranke SSk na občinskih volitvah v Gorici in Krminu ter večjo pozornost za področje, ki zadeva občine Sovodnje ob Soči, Doberdob, Tržič in Ronke.

Udeležence je pozdravil tudi deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je poudaril, da zelo ceni goste stike, ki jih ima z goriškim področjem in to hvala izvoljenim upraviteljem SSk. Slednji ga stalno opozarjajo na različne potrebe, ki jih nato prenaša v deželni svet in odbor. To skupno prizadevanje je prineslo kar nekaj uspehov, med katerimi gre podčrtati sanacijo plazu v Štmavru. Žal se kaj tudi zatakne, kot se je zgodilo z zavrnitvijo popravka, ki bi občini Gorica dal možnost, da ohrani do šest rajonskih svetov. Potrebno pa je vztrajati in imeti prepričanje, da smo na pravi poti. Števerjanska županija Franka Padovan je tudi poudarila, da je pomoč stranke pri upravljanju občine temeljnega pomena. Potrdila je sodelovanje z Gabrovcem, ki je v letu 2011 pripomoglo, da je občina prejela nova pomembna finansiranja za razna javna dela. Walter Devetak, predstavnik občanske liste Skupaj za Sovodnje, je prav tako poudaril pozitivno sodelovanje s SSk v sovodenjskem občinskem svetu in izrazil upanje, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje.

Gorica, 30. december 2011                                                               Pokrajinsko tajništvo SSk za Goriško

Deli