Minister za Slovence naj ostane!

Deželno tajništvo Slovenske skupnosti je v sredo, 21. decembra zasedalo zadnjič v letošnjem letu ter pri tem podalo okviren obračun nad opravljenim delom in splošnim družbeno-političnim stanjem tako v Italiji kot v Sloveniji. Uvodno poročilo je podal deželni tajnik Damijan Terpin.

V prihajajočem letu 2012 se bodo odvijale občinske volitve v Gorici, Krminu in Nabrežini. V vseh treh občinah je prisotnost Slovencev velika in bo zaradi tega pomembno, da tudi Slovenska skupnost zastavi vse sile, da bo izid kar se da uspešen. Pričakovati je, da pride do pričakovanega zasuka tako v Gorici kot v Nabrežini, kjer SSk že več mesecev aktivno sodeluje v koalicijskih dogovarjanjih v okviru leve sredine. Pri tem je deželno tajništvo ocenilo, da bo glede na politične razmere v Gorico potrebno veliko truda za zamgo nad sedanjo upravo. Trenutno pa so politična izhodišča dobra. V občini Devin-Nabrežina so v pripravi primarne volitve leve sredine za evidentiranje skupnega županskega kandidata, ki ga za enkrat ni. Poleg skupnega kandidata pa bo potrebno snovati predvsem zametek upravne ekipe, ki naj na osnovi jasnega in pragmatičnega programa predstavi verodostojno in prepričljivo politično-upravno alternativo desetletnemu vodenju desne sredine.

Deželno tajništvo je tudi ocenilo potek volitev v Sloveniji, ki so se končale z zmago Jankovičeve liste Pozitivna Slovenija, ki je s par odstotki končne razlike prehitela glavnega favorita volilnega soočenja, se pravi Janševo Demokratsko stranko. Deželni tajnik SSk Terpin je pri tem izrazil mnenje, da je tradicionalna bližina SSk pomladnim strankam povsem legitimna in ne predstavlja nobene novosti. Zato so presenečala v medijih izpostavljena natolcevanja, češ da naj bi SSk v Sloveniji navijala za »desnico«, v Italiji pa je partner levice. Resnica je, da ni primerjave med obema stvarnostma. Pomladne stranke v Sloveniji se uvrščajo v široko zasnovano Evropsko Ljudsko stranko (EPP), tako kot Južno tirolska ljudska stranka SVP, ki je v Italiji prav tako politična zaveznica Demokratske stranke. Obenem so tudi v Sloveniji stranke, ki se ne prištevajo ne k levi in ne k desni, pa tudi sam pojem tradicionalne levičarske opredelitve bi bil v matični domovini vreden temeljitejše obravnave.

Deželno tajništvo SSk izraža zaskrbljenost zaradi možnosti ukinitve samostojnega ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu. V času Janševe vlade je bil sprejet zakon o odnosih RS s Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki je ponovno utemeljil smisel tega ministrstva. Ukinitev le-tega bi zagotovo predstavljala velik korak nazaj in očitno znižanje nivoja upoštevanja vloge Slovencev, ki živimo izven meja svoje matične države. SSk pričakuje, da se bosta tega zavedala tudi novi mandatar in njegova koalicija.

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je članom tajništva poročal o poteku sprejemanja deželnega finančnega zakona in izpostavil njegove glavne smernice, pa tudi dosežene uspehe. Pri tem je pojasnil v medijih še ne obravnavano dogajanje glede zavrnitve njegovega predloga, s katerim bi se občini Gorica dalo možnost, da ohrani šest rajonskih svetov. Gabrovčev predlog je okvirno podpiral tudi župan Romoli in goriški deželni svetnik Ljudstva svobode Valenti. Žal so znotraj desne sredine naposled prevladala nasprotna mnenja in popravek ni bil sprejet. Glede tega pa si bo Gabrovec še naprej prizadeval v smeri iskanja ugodnejših rešitev. 

Deželno tajništvo SSk je tudi začelo s pripravami na deželni kongres, ki bo potekal na začetku leta v Trstu. Pri tem je bila posebna pozornost namenjena vsebinskim vprašanjem, saj bo kongres volilnega značaja in bo zato iznesel novo vodstvo stranke za prihodnje triletje.

Trst, 26. december 2011                                                               SSk – Slovenska skupnost

                                                                                                Deželno tajništvo

Deli