Nesprejemljiv odgovor odbornika Violina

Deželni odbornik za kmetijstvo je na vprašanja glede bodočnosti naravoslovno-didaktičnega centra v Bazovici odgovoril popolnoma nesprejemljivo, saj se je skrbno izognil bistva problema in dejansko potrdil, da se z novembrom začne daljše obdobje negotovosti in nedorečenosti. Violinov odgovor sploh ne upošteva enotnega poziva vseh politično-upravnih institucij na Tržašakem, ki so ga na predsednika Tonda naslovili občinski in pokrajinski ter deželni svetniki vseh strank leve in desne sredine. Zahteva je jasna: zajamčiti neokrnjeno delovanje bazovskega naravoslovno-didaktičnega središča, ki se je vseh letih plodnega delovanja globoko zasidral v zavest ljudi, šolskih ustanov in samih krajevnih uprav. Od tu soglasen nastop vseh politično-upravnih dejavnikov na Tržaškem, ki je vse prej kot običajen. Od tu tudi zaveza vseh deželnih svetnikov, ki smo bili izvoljeni v tržaškem volilnem okrožju, da ne sprejmemo prezirljivega odgovora odbornika Claudia Violina in nadaljujemo s prizadevanji, da se s 1. novembrom ne zapiše besedo konec pomembni javni ustanovi na Krasu, v katero je bilo ob delu in navdušenju nameščencev ne nazadnje vloženega kar nekaj javnega denarja.

Deli