Didaktični center v Bazovici mora ostati!

»Naravoslovno didaktični center v Bazovici predstavlja pomembno postojanko na poti ovrednotenja naravnega in krajinskega bogastva teritorija, turistične ponudbe in čezmejnega sodelovanje, kot tudi je nezamenljiv člen v verigi vzgojno-izobraževalnih programov šol na Tržaškem in tudi okolice« meni deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki zato tudi polno podpira domačine, javne upravitelje in predstavnike šol, ki so se v teh dneh izrazili proti zaprtju oz. razvrednotenju deželne strukture v Bazovici. Deželni svetnik Gabrovec je tako odbornika za kmetijstvo in gozdarstvo Claudia Violina kot tudi glavnega direktorja na istem odborništvu Luco Bulfoneja opozoril na vsestransko vlogo središča, ki si je v teh letih izborilo pomembno vlogo in predstavlja premer vrhunskega dosežka. »Ne gre podcenjevati niti dejstva, da je ureditev centra zahtevala tudi znatna javna sredstva, da ne govorimo o navdušenju vseh, ki so si v teh letih prizadevali za njegov razvoj in pletenje trajnih stikov z vsemi dejavniki na teritoriju, zlasti pa s šolami« je še poudaril Gabrovec, ki deželno vlado poziva, naj se odločno premisli in naj zagotovi nemoteno delovanje bazovskemu središču z neokrnjeno zasedbo namenjenih gozdnih čuvajev. »Prihodnji teden bo zasedal Deželni svet in odborniku Violinu sem že predlagal, naj v tistih dneh sprejme skupino podpornikov bazovskega središča, da se tudi prek njih seznani s pomenom, ki ga ima didaktično-naravoslovno središče za Tržaško in dejansko tudi za vso Deželo« zaključuje deželni poslanec SSk Igor Gabrovec.

Trst, 22. oktobra 2011

Deli