Franca Padovan (SSk) tretja na listi SVP za evropske volitve

66. kongresa SVP sta se udeležila deželni predsednik SSk Damijan Terpin in števerjanska županja Franca Padovan.

Franca Padovan, kandidatka SSk na evropskih volitvah in deželni predsednik SSk Damijan Terpin
sta se v soboto udeležila 66. kongresa Südtiroler Volkspartei (SVP) v Meranu. ki se ga je
udeležil tudi italijanski zunanji minister in vodja stranke FI Antonio Tajani.
Slednji je potrdil, da italijanska vlada na noben način ne bo omejevala avtonomije Južnega
Tirola in povabil zastopnike SVP in Pokrajine Bocen na slovesnost ob 20. obletnici
prenehanja mednarodnega spora med Italijo in Avstrijo, ki ga je slednja svoj čas sprožila
zoper Italijo pri Združenih Narodih v zvezi z avtonomijo Južnega Tirola in zaščito
tamkajšnje manjšine. Slovesnost bo jeseni v palači Združenih Narodov v New Yorku.
Ob robu kongresa SVP sta se kandidatka SSk Franka Padovan in predsednik Terpin na
kratko srečala tudi z zunanjim ministrom Tajanijem.

Dieter Stegger nov obmann SVP

Na kongresu, ki je bil volilnega značaja, je SVP odhajajočega vodjo stranke Philippa
Achamemrja nadomestila z novim “obmannom”, poslancem Dieterjem Steggerjem,

Herbert Dorfmann glavni kandidat SVP za evropske volitve

Kongres pa je bil posvečen predvsem evropskim volitvam, na katerih bo ponovno nosilec
liste SVP dosedanji poslanec Herbert Dorfmman, sicer zelo znan tudi v naši deželi, saj je
njegovo izvolitev že trikrat podprla tudi SSk, njegovo poznavanje problematik dežele FJK
in naše manjšine pa je že obrodili zelo veliko rezultatov, saj se Južna Tirolska ubada s
podobnimi vprašanji kot naša dežela in njene manjšine: kmetijstvo in večkrat pretirani in
neuresničljivi okoljski predpisi EU, zaščita manjšin, turizem in infrastrukture, migracije itd.

Franca Padovan je edina slovenska kandidatka na evropskih volitvah

Franca Padovan, ki je tudi edina slovenska kandidatka na teh evropskih volitvah in je bila
uvrščena na tretje mesto na listi SVP, je Dorfmanna povabila na obisk v FJK še med
volilno kampanjo, kar je evropski poslanec z veseljem sprejel in tudi sam izrazil veliko
zadovoljstvo nad odobritvijo amandmaja v ustavni komisiji senata v zvezi z olajšanim
zastopstvom. Slovensko kandidatko Padovanovo je povabil na oder in delegatom
predstavil kot uspešno županjo ene najlepših občin v FJK.

S senatorjem Durnwalderjem pogovor o nadaljevanju postopka ustavne reforme

Kandidatka Padovan in predsednik SSk Terpin sta ob robu kongresa opravila tudi daljši
razgovor s sen. SVP Durnvwalderjem, ki je izrazil upanje, da v nadaljevanju postopka
odobritve Casellatijeve ustavne reforme, ki prav po njegovi zaslugi vsebuje za Slovence
zgodovinsko pomembno določbo o olajšanem zastopstvu, bodo razumevanje za
zgodovinski pomen tega ukrepa za slovensko manjšino v Italiji tudi nekateri senatorji in
poslanci Demokratske stranke, vsaj tisti iz dežele FJK.
Predsednik SSK Terpin je sen. Durnwalderja informiral o pogovorih z deželnim
predsednikom Fedrigo, ki bo v zvezi z novim volilnim zakonom za parlament zagotovo
odigral pomembno politično vlogo. Razprava o novem volilnem zakonu za parlament se bo
namreč v senatu začela kaj kmalu in Slovenska Skupnost je povsem pripravljena s svojimi
predlogi, s katerimi je sen. Durnwalder že dobro seznanjen. Terpin in Durnwalder sta
dogovorila tudi nekatere naslednje politične korake, ki so sedaj potrebni, da Slovenci v
Italiji končno dosežemo uresničitev 26. člena zaščitnega zakona o odlajšanem zastopstvu
za poslansko zbornico in senat.

Bocen, 4. maja 2024

Deli