Požarno nevarnost je potrebno obvladati s preventivnimi ukrepi

“Med obravnavo 3. člena rebalansa, ki se tiče kmetijskega in gozdnega resorja sem predlagal dva popravka za okrepitev postavk gozdne protipožarne varnosti. Predlagal sem povišanje finančne razpoložljivosti postavke na en milijon euro za preventivne protipožarne ukrepe. Požari so predvsem v poletnih mesecih vsakdanja grožnja zato je nujno, da deželna uprava maksimalno okrepi vse možne preventivne dejavnosti. Med te sodi gotovo redno čiščenje in vzdrževanje gozdnih cest in intervencijskih poti, brez katerih postane vsak poseg otežkočen ali povsem neuspešen. Z drugim popravkom sem predlagal pol milijona euro vredno dopolnilo k poglavju za obnovo pogorelih območij. Ob koncu sem deželno vlado še pozval, naj poskrbi za okrepitev in pomladitev občinskih ekip civilne zaščite. Deželna večina je na glasovanju predloge zavrnila.”

Marko Pisani, deželni svetnik SSk

Deli