SSk čestita novoizvoljenemu predsedniku Paritetnega odbora Marku Jarcu

Z izvolitvijo novega vodstva Paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine končno in po poldrugem letu ponovno razpolagamo z operativnim organom, ki ga je zakonodajalec leta 2001 evidentiral kot motor in režijo izvajanja zaščitnega zakona. Predsednik odv. Marko Jarc predstavlja vsestransko pomembno novost, saj sta ga že od vsega začetka enotno podprli obe krovni organizaciji slovenske manjšine. Samoumevna je bila polna podpora in zaupanje s strani stranke Slovenska skupnost.

Z izvolitvijo za predsednika bodo, kot domenjeno, Marku Jarcu zamrznjene zadolžitve v sklopu zbirne stranke Slovencev v Italiji. Deželno tajništvo se mu zahvaljuje za dolgoletni pomemben politični in strokovni doprinos.

Paritetni odbor naj nemudoma stopi v operativno fazo. Veliko je odprtih vprašanj, med katerimi sta vsaj dve zelo nujni. Čimprej se mora zaključiti postopek spremembe 19. člena zaščitnega zakona, ki naj potrdi postopek vračanja Narodnega doma slovenski narodni skupnosti. Prav tako aktualno je vprašanje novega vsedržavnega volilnega zakona, ki naj resnično upošteva pravico do samostojne in suverene izvolitve slovenskih zastopnikov v rimski parlament.

Stranka Slovenske skupnosti čestita novemu predsedniku in podpredsedniku ter jima vošči uspešno delo za krmilom institucionalnega organa. Ta skupaj šteje dvajset članov, ki predstavljajo vsak zase in vsi skupaj izredno dragoceno politično-institucionalno zakladnico. Z izvolitvijo predsednika Paritetnega odbora je dopolnjena tudi sestava skupnega zastopstva, v katerem so poleg krovnih organizacij soudeleženi tudi trije najvišji izvoljeni Slovenci v Deželnem svetu FJk in rimskem parlamentu.

Deželno tajništvo SSk

Trst, 4. februarja 2021

Deli