Gabrovec v splošni razpravi o rebalansu

Finančni dokument brez kompasa kaže na potrebo, da večina in opozicija skupaj sodelujeta pri iskanju najbolj primernih rešitev za nadvse zapleteno družbeno-politično krizo

»Rebalans, ki ga bomo v prihodnjih dneh obravnavali in sprejeli, še zdaleč ne upošteva družbeno-gospodarskega stanja in potreb deželne skupnosti. Gre za dokument bolj tehnične narave, ki mu bo, to se že napoveduje, že čez dva meseca sledil nov finančni zakon z novimi in odločno bolj zajetnimi postavkami. Rimska vlada je naši deželi dodelila prek pol milijarde evrov kriznih sredstev, ki naj bi v dobri meri krila povečane potrebe po socialnih blažilcih, spodbude gospodarskim dejavnostim in povečanim stroškom za zdravstvene storitve. Marže za soudeležbo opozicije je bolj malo, vseeno pa sem z vrsto amandmajev opozoril na nekatera pomembnejša odprta vprašanja: spoštovanje dogovorov za podporo kmetijskih in kmečko-turističnih dejavnosti na Tržaškem še iz časa protokola o Proseccu, financiranje rotacijskih skladov za financiranje gospodarskih investicij ter še kako urgentno vlaganje v sanitarno in strukturalno varnost šolskih poslopij« je v okviru splošne razprave danes dopoldne v Deželnem svetu med drugim poudaril predstavnik SSk Igor Gabrovec. Slovenski deželni svetnik je opozoril tudi na potrebo in oportunost po večji soudeležbi opozicije pri določanju finančnih in programskih smernic upravnih izbir. »Živimo zelo zapleten čas, ki je dodobra premešal logiko in smisel tudi političnega pristopa do soočanja s posledicami pandemije, ki je še vedno aktualna in posega v vsakdanje življenje in izbire prav vsakega izmed nas. Skupno reševanje problemov bi nas obenem rešilo od običajne igrice vlog med politično večino in opozicijo, kjer velja le načelo vzajemnega preziranja« je še dejal deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.
Pristojna deželna komisija se je danes seznanila tudi z osnutkom dogovora med agrarno skupnostjo in Deželo na meji z Avstrijo. Deželni svetnik SSk Gabrovec, ki je med svojimi popravki k finančnemu zakonu uvrstil tudi manjkajoči letni prispevek za Koordinacijski odbor za skupno lastnino v FJk, je ob pohvali za pomemben dogovor izpostavil potrebo, da se že v prihodnjih mesecih vendarle začne obravnavanje zakonskega osnutka, ki ga je bil sam vložil čisto ob začetku zakonodajne dobe, in predvideva posodobitev deželne zakonodaje na področju jusov in srenj.

Deli