Goriška SSk obsoja sprejem predstavnikov X. Mas na goriški občini

Goriško pokrajinsko tajništvo stranke Slovenske skupnosti je na včerajšnjem zasedanju izrazilo nasprotovanje in zaskrbljenost nad sprejemom pripadnikov X. Mas na goriški občini. Obenem je podprlo protestno manifestacijo, ki jo prihodnjo soboto prireja partizansko gibanje VZPI-ANPI. SSk poziva lastne člane in somišljenike naj se manifestacije udeležijo in na miren a odločen način pokažejo, da ni mogoče tako obravnavati fašistične ter nacizmu podrejene skupine in njena dejanja v času druge svetovne vojne. Še posebno je danes to v nasprotju z odpiranjem, ki se dogaja na področju treh obmejnih občin in je edina pot za uspešen razvoj celotnega goriškega teritorija na obeh straneh meje. Sporno je tudi spominjanje na pohod pripadnikov X Mas po Trnovskem gozdu, kjer so jih slovenski partizani premagali in pregnali, saj je šlo za provokativno in zatiralsko dejanje na slovenskem narodnem ozemlju. Člani pokrajinskega tajništva SSk so se tudi vprašali ali je omenjeni spominski dogodek sploh v skladu z ustavo, ki zavrača obeleževanje fašizma.

V nadaljevanju zasedanja so člani pokrajinskega tajništva SSk obravnavali priprave na državnevolitve, ki bodo 4. marca. Pokrajinski tajnik Julijan Čavdek je poročal o stališču SSk, ki ga je prejšnji teden sprejelo deželno tajništvo, in sicer, da stranka želi izvedeti, na katera mesta misli Demokratska stranka uvrstiti slovenskega predstavnika ali predstavnico, da bo imela gotovo izvolitev v italijanski parlament. Vse do danes tega zagotovila ni. Žal pa se pojavljajo informacije, ki gredo ravno v nasprotno smer. Zelo dvomljivo je tudi dejstvo, da t. i. slovensko ali bratinovo okrožje ne bo namenjeno Slovencu. Vse to je v nasprotju z obljubami, ki so bile dane slovenski narodni skupnosti v FJK in tudi Republiki Sloveniji. Zaskrbljenost vzbuja tudi dejstvo, da se na Goriškem nekako privilegira predstavnike iz tržiškega dela napram goriškim predstavnikom.

SSk je tudi ocenila slovenske kandidature, ki se pojavljajo na drugih listah. Goriška SSk sicer ceni pozornost do vprašanja slovenskega predstavnika v italijanskem parlamentu, vendar v tem trenutku bi bil potreben previdnejši pristop. Zgolj simbolične kandidature niso koristne, temveč bodo ustvarile večjo škodo zaradi razprševanja glasov.

Goriško pokrajinsko tajništvo je tudi vzelo v pretres priprave na prihodnje deželne volitve, ki bodo 29. aprila. Takrat bo SSk nastopila s svojo listo in znakom lipove vejice v vseh deželnih volilnih okrožjih. Člani tajništva slovenske stranke so se zavzeli, da bi bila goriška lista SSk čimbolj izraz celotne slovenske narodne skupnosti na Goriškem. Pomemben pa bo tudi volilni program, ki ga bo SSk ponudila občanom in ga bo potrebno uskladiti z deželnim tajništvom.

Pokrajinsko tajništvo SSk za Goriško

Deli