Pozornost do kamnolomov okrasnega kamna

Deželni svet je v četrtek popoldne sprejel nov zakon o izkopih, ki ureja dejavnost kamnolomov v FJk. »Izhodiščno besedilo je bilo skrajno neugodno do specifike kamnolomov okrasnega kamna, ki so značilni za Kras in predstavljajo pravi biser starodavne obrtniške tradicije slovenskih kamnarjev in kamnosekov. Naposled smo zakon temeljito preoblikovali tako v pristojni komisiji kot še zlasti v Deželnem svetu« je sprejetje novega zakona pozdravil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Deželna zakonodaja o izkopih je bila zastarela in potrebno je bilo vnesti nove vsebine in pravila za nov razmah gospodarske dejavnosti, ki se vsestransko pomembna, vendar se istočasno kritično prepleta z okoljevarstvenimi problematikami. Na Krasu se velika večina zgodovinskih kamnolomov nahaja v evropsko zaščitenih območjih Sic-Zps, kar seveda velja tudi za nova potencialna nahajališča dragocene rudnine. »Dokazati moramo, da je resna in odgovorna kamnolomska dejavnost uskladljiva z varstvom okolja, tako kot je uskladljivo razvijanje kmetijskih dejavnosti. V zakon smo zapisali posebna in ugodnejša pravila za oživitev in razvijanje kraških kamnolomov okrasnega kamna ter vrsto odstopanj od parametrov (ki bodo veljali za velike kamnolome grušča) zaradi njihovih specifičnih značilnosti in potreb. Dosedanje dejavnosti bodo nadaljevale na osnovi že uveljavljenih pravil, tekom enega leta pa bodo pristojne službe izoblikovale deželni načrt o izkopih, ki bo upošteval sedanje stanje in nove potrebe. Potrebno bo, da še posebej tej fazi skupaj z zainteresiranimi občinskimi upravami pozorno in neposredno sledimo, saj sodi kamnarsko-kamnoseški sektor med najbolj razpoznavne kvalitetne znake Krasa in kraških ljudi« izpostavlja deželni svetnik Gabrovec, ki bo v najkrajšem času in v sodelovanju s pristojno deželno službo priredil strokovno informativno srečanje, namenjeno upraviteljem kamnolomov in zainteresiranim obrtnikom.

 

Trst, 9. julija 2016

 
Sledi nam na:
 
 
Deli