Barbara Campana, kandidatka za rajonski svet v Škednju

Živim v Škednju že od mladih let, zato prav dobro poznam in sem seznanjena z vaško stvarnostjo.Sem odbornica v škedenjskem kulturnem društvu in pevka v cerkvenem pevskem zboru. Po poklicu sem učiteljica na slovenski osnovni šoli.

Po dolgem razmišljanju sem se odločila, da bom kandidirala za rajonski svet, ker si prizadevam, da bom bolje in globlje spoznala probleme, ki obstajajo v našem okrožju. Upam, da bom kos svojemu delu in skupno z ostalimi svetovalci skušala razreševati razne zaplete, ki se bodo pojavljali.

Deli