V deželnem rebalansu tudi postavke za slovensko manjšino

V teh dneh so področne komisije Deželnega sveta FJk polno zasedene z obravnavanjem deželnega finančnega rebalansa, ki bo predvidoma sprejet v drugi polovici julija. »Kar zadeva specifično slovensko manjšino gre izpostaviti izredno postavko v višini 95.000 € za prilagoditev prostorov v goriškem Trgovskem domu, ki bodo služili potrebam Narodne in študijske knjižnice. Posebej pomembno pa je tudi novo zakonsko določilo, s katerim, po spremembah v državnem zakonu, Dežela uvaja prožnost pri porazdelitvi sredstev, ki jih zaščitni zakon predvideva za uvajanje slovenskega jezika v javni upravi, delovanje slovenskih organizacij in ustanov ter gospodarski razvoj na naselitvenem območju v videmski pokrajini« z zadovoljstvom izpostavlja deželni svetnik SSk Igor Gabrovec in član pristojne svetniške komisije. »Do razprave v Deželnem svetu pa moramo odgovoriti še vsaj na nekatera odprta vprašanja, med tem gotovo ureditev Doma Prosekarja na Proseku, ki spada med obveze že Tondove uprave in temu s kolegom Stefanom Ukmarjem zavzeto slediva že lep čas« zaključuje Gabrovec.

Deli