Deželni svet FJk se je spomnil odv. Škerka

Deželni svet Furlanije Julijske krajine se je danes, ob pričetku zasedanja spomnil pokojnega odvetnika in deželnega svetnika SSk Jožeta Škerka. Počastitveni nagovor je imel podpredsednik Igor Gabrovec, ki je vodil zasedanje skupščine.

Gabrovec je obnovil burno in bogato Škerkovo življenje, ki se je pričelo v Trnovci 18. marca 1923. Spomnil je, da je Škerk po padcu Italije 8. septembra 1943 stopil v partizanske vrste. Mlademu študentu prava so bile takoj zaupane vodilne vloge in kmalu je bil imenovan za komandanta 1. bataljona novoustanovljene brigade Srečka Kosovela, ob koncu vojne pa je bil v vodstvu IV. Jugoslovanske armade. Ni se rad ponašal z vojaškimi čini in vedno poudarjal, da se je kot zaveden Slovenec aktivno vključil v vojsko z izključnim namenom boja proti fašizmu, saj se sam ni nikdar prepoznal v komunistični partiji.

Po koncu vojne je leta 1947 dokončal študij prava na tržaški univerzi in se nato posvetil odvetniškemu poklicu najprej v znani pisarni dr. Franeta Tončiča nato pa samostojno. Poklic je nepretrgoma opravljal nad 60 let.

Leta 1952 je bil prvič izvoljen v devinsko-nabrežinski občinski svet. Dr. Škerk je leta 1964 kandidiral in bil izvoljen za deželnega svetnika na listi Slovenske skupnosti na prvih volitvah leto prej ustanovljene avtonomne Dežele. S tem – je poudaril med svojim nagovorom Gabrovec – se je pričela prisotnost stranke lipove vejice v deželnem svetu, ki traja še danes z istim znakom in imenom.

Jože Škerk je leta 1998 s soprogo Zoro Koren Škerk v čudovitem okviru družinskega posestva ustanovil kulturni center za medsebojno spoznavanje med narodi in kulturami v okviru Alpe Adria in zlasti slovenske umetnosti v Italiji ter vidljivosti avtohtone prisotnosti Slovencev v Furlaniji Julijski krajini.

Leta 2012 je dr. Škerk s skupino zgodovinarjev ustanovil društvo Hermada – vojaki in civilisti. Sledila je razstava o prvi svetovni vojni pri nas, ki je v javnosti prebudila dolžni spomin na naše vojake v avstro-ogrski vojski in preganjane civiliste. Kulturno-zgodovinsko-raziskovalno središče, ki je v domači Bajti nastalo kot neprofitno društvo, sta zakonca Škerk nameravala spremeniti v Fundacijo. V tem smislu je dr. Škerk neutrudno iskal stike in podporo tako pri slovenskih kot italijanskih javnih institucijah.

Ob tej priložnosti je podpredsednik Gabrovec zbrani zbornici sporočil novico, da je pokojnik svojo hišo in posest okoli nje namenil Deželi Furlaniji Julijski krajini, z namenom, da se tu ustvari in razvije center za razvoj Krasa poimenovan po njem in njegovi soprogi. »Prepričan sem, da bomo znali kmalu in na čim boljši način uresničiti njegovo željo, ki ni bila zadnja, saj nas je dr. Škerk zapustil še poln ambicioznih načrtov in idej. Takega si ga želimo tudi ohraniti v spominu« je zaključil Gabrovec. 

Deli