Goriška SSk obžaluje zavrnitev sklepa za skupno unijo slovenskih občin

Slovenska skupnost z obžalovanjem jemlje na znanje, da sta svetniški skupini Občinske enotnosti, ki imata večino v občinskih svetih v Sovodnjah in v Doberdobu, zavrnila predlog sklepa za skupno slovensko unijo sedmih občin od Doline do Števerjana. Kljub skupnim ugotovitvam, da je deželni zakon 26/2014 za reformo krajevnih uprav slab in nedorečen, tako kar zadeva upravljanje teritorija in zagotavljanje javnih storitev kot tudi glede izvajanja oziroma zagotavljanja dosedanje ravni zaščite slovenske narodne manjšine, svetnice in svetniki Občinske enotnosti v Doberdobu (30/3) in Sovodnjah (23/3) niso zbrali dovolj poguma, da bi deželni upravi poslali jasno znamenje z Goriškega. To je res škoda, saj bi skupna zahteva sedmih večinsko slovenskih občin na Goriškem in Tržaškem predstavljala zelo pomemben in utemeljen argument za vnos sprememb v načrt razmejitev unij, ki ga je zasnoval deželni odbor.

Slovenska skupnost tudi izraža začudenje nad izjavami, ki so bile podane v občinskem svetu v Sovodnjah, da s kraškimi občinami nimamo nič skupnega, da s skupno slovensko unijo bodo Slovenci v občini Gorica zapuščeni in da je sodelovanje z ostalimi občinami goriške pokrajine boljše in bolj uveljavljeno. Take trditve pri Slovenski skupnosti odločno zavračamo. Ne trdimo sicer, da bi se v slovenski uniji stvari razvile kar same od sebe. Seveda bi bil potreben napor in delo, vendar bi ohranili avtonomijo pri izvajanju pristojnosti, ki so ključne za upravljanje ozemlja, na katerem živi slovenska narodna skupnost. Vsega tega pa ne bo, če bomo razdeljeni v tri unije, kjer bomo tako na podlagi prebivalstva in tudi glede na volilno težo šibek dejavnik. Ob tako zaskrbljujočem obzorju, se sprašujemo ali bomo lahko še mirno prirejali praznovanja obnove občinske upravne avtonomije, ki smo jo pridobili zaradi narodno-osvobodilnega boja in demokratične ureditve, potem ko nismo poskusili vseh možnosti, da bi jo zadržali.

Žal so očitno menenja glede še tako poglavitnega vprašanja kot je deželna reforma krajevnih uprav spet deljena in marsikdo je spregledal, da je to odločen korak na poti asimilacije manjšine, ki si ga ni bilo pričakovati s strani levo-sredinske politične garniture.

Slovenska skupnost se zahvaljuje občinskim svetnikom in svetnicam SSk v Sovodnjah ter Liste za Doberdob v Doberdobu, da so predlagali sprejem sklepa o skupni slovenski uniji. To bo pričalo v prihodnjih mesecih in letih, da je alternativna in skupna rešitev obstajala, vendar je kot Slovenci nismo bili voljni sprejeti.

SSk z zadovoljstvom pozdravlja odločitev števerjanske občinske uprave, ki je sprožila postopek za priziv zaradi protiustavnosti deželnega zakona 26/2014. Priziv bo tudi v kratkem predstavljen javnosti in tisku.

 

Gorica, 31. marec 2015                                                      Pokrajinsko tajništvo SSk za Goriško

 
Deli