Predlog zakona o referendumih za združevanje občin

Pristojna komisija Deželnega sveta je dopoldne obravnavala predlog deželnega zakona, ki vnaša spremembe v zvezi s predlaganjem, sklicem in potekanjem referendumov. Pristojni deželni odbornik Panontin je razložil, da želi s predlaganimi spremembami olajšati oz. spodbujati združevanje manjših občin. Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je med razpravo dejal, da razume razloge in željo nekaterih Občin po združevanju, v isti sapi pa je opozoril, da bi bila prehitra pot do združevanja za nekatere druge občine pogubna. Pri tem je seveda imel v mislih zlasti tiste Občine, ki so zaobjete v območje, na katerem je zgodovinsko prisotna slovenska manjšina. »V tem primeru morajo zakonska določila upoštevati prisotnost slovenske manjšine, ki se kot taka ne more braniti če je ne ščitijo posebna pravila« je dejal Gabrovec, ki je istočasno tudi že predstavil popravek k zakonu. Gabrovčev amandma dodaja člen, ki v treh odstavkih uvaja količke, ki bi veljali za območje 32. občin določeno po 4. členu zaščitnega zakona. Slovenski poslanec najprej predlaga, da mora v primeru »dvojezičnih občin« predlog referenduma doseči povoljno mnenje Paritetnega odbora, drugič, da mora na referendum pristati dvotretinska večina občinskega sveta in v tretje, da se mora na vprašanje za združitev Občin pozitivno izreči več kot polovica volilnih upravičencev občine. Nazadnje, kot piše v tretjem odstavku popravka, v kolikor bi vsekakor prišlo do fuzije dveh občin, bi se zaščitne norme razširile na celotno območje novonastale enote.

Odbornik Panontin se je obvezal, da bo predlog podrobneje preučil, Gabrovec pa je na odbornikovo prošnjo popravek začasno umaknil.

»Po današnji seji pričakujem takojšnji odbornikov odziv, saj je treba nujno najti take ali drugačne garancijske količke, v nasprotnem primeru se demokratični postopek in želja po združevanju zlahka prelevita v  vsiljen postopek, ki preveč diši po grobi asimilaciji…« je zaključil deželni svetnik SSk in podpredsednik Deželnega sveta Igor Gabrovec.

Deli