Peter Močnik, kandidat SSk za Tržaško

Rojen sem v Trstu, 24. julija 1958, po poklicu sem profesor na slovenski trgovski šoli in pa samostojni odvetnik. Sem pokrajinski tajnik SSk in sem bil 4 leta rajonski svetnik na Opčinah ter nato 13 let občinski svetnik v Trstu. Kandidiram za izvolitev v deželni svet, da bi pripomogel k boljšemu in novemu gospodarskemu razvoju naših krajev, začenši z zagonom tržaškega pristanišča in prostocarinskega območja ter pametnih in okolju prijaznih prometnih zvez, da se odpravi krizno stanje in pridobi nove možnosti zaposlitve; za dokončno odpravo žaveljskega uplinjevalnika; za razvoj teritorja na katerem vsi skupaj živimo in ki pozna samo omejitve namesto možnosti za tradicionalne dejavnosti; za popolno uveljavitev vseh pravic naše narodne skupnosti od jezika do šolstva in do kulture; za obnovo Narodnega Doma pri sv. Ivanu, kjer bi morali že imeti svoj dom Slori in NŠK ter mladinske dejavnosti; za novo ureditev krajevnih avtonomiji po uspešnem modelu Tridentinske JužneTirolske. 
Deli