Marko Pisani, kandidat SSk za Tržaško in Videmsko

Rojen v Trstu, 18.02.1963, po poklicu podjetnik. Prepričan sem, da se da pozitivne izkušnje pri upravljanju občine prenesti tudi na deželno stvarnost, s posebnim poudarkom na specifičnih zahtevah našega teritorja in naše narodnostne skupnosti. “Resno in odgovorno za našo skupno bodočnost!”
Deli