Odšel je Franc Kenda

V nedeljo 12. februarja 2012 je v goriški splošni bolnišnici, v 89. letu starosti, preminil Franc Kenda, slovenski rojak iz Krmina in dolgoletni aktiven član stranke Slovenska skupnost. Rodil se je 15. oktobra 1922, v Grahovem, očetu Frančišku in materi Julijani Leban. Zakon je sklenil z Marijo Stanislavo Fabčič dne 3. oktobra 1951. Iz njunega zakona so se rodili sin Dario ter hčerki Marina in Mirella.

Franc Kenda je že takoj ob rojstvu okusil izgnanstvo, saj je bil njegov oče, kot železniški uslužbenec, premeščen v notranjost Italije. Mladost je preživel v Bresci. V Gorico se je vrnil med drugo svetovno vojno, ko so mu priznali status vojnega invalida in je bil zaradi zdravstvenih težav oproščen vojaškega služenja. Leta 1956 je bil sprejet v službo na Davčnem uradu v Krminu. Ob delu pa je pomagal ženi Mariji pri vodenju trgovine z jestvinami in splošnim blagom.

Pokojnik ima za sabo tudi aktivno politično udejstvovanje. Bil je član stranke Slovenska skupnost. Junija 1980 je bil, kot predstavnik SSk, na listi Krščanske demokracije, izvoljen v krminski občinski svet. 29. septembra istega leta je bil imenovan za občinskega odbornika in prevzel skrb za industrijo in turizem. To zadolžitev je opravljal do konca mandata, ki se je zaključil 3. septembra 1985. Nato je bil imenovan, zmeraj kot predstavnik SSk, v upravni svet SDAG, goriške družbe za upravljanje tovornega postajališča.

V sklopu njegovega političnega udejstvovanja je posebno zanimivo njegovo prizadevanje za pravice Slovencev na Krminskem. V prvih letih devedeset, ko se je pisal nov občinski statut, se je odločno zoperstavil diskriminacijskim nameram proti Slovencem. Objavil je veliko tiskovnih sporočil v medijih in posegel tudi po pravni poti.

Zaradi zdravstvenih težav se je moral posloviti od aktivnega političnega dela. Zanimanja za slovenski narod in za njegove pravice pa ni opustil vse do zadnjega.

 

Julijan Čavdek – Novi Glas, 21.02.2012

Deli