Srečanje SSk z generalno konzulko Ingrid Sergaš

Predstavništvo v italijanskem parlamentu in v krajevnih organih javne uprave, upravljanje teritorija, izvajanje zaščitnih določil, čezmejno sodelovanje ter mednarodni odnosi, vse to je bilo tema obiska generalne konzulke Republike Slovenije Ingrid Sergaš v Trstu pri stranki Slovenske skupnosti. Srečanje je potekalo na deželenem sedežu SSk, kamor je generlana konzulka prišla v spremstvu s konzulko Eliško Kersnič Žmavc. V imenu slovenske stranke so obe predstavnici Slovenije sprejeli deželni tajnik Damijan Terpin, deželni svetnik Igor Gabrovec, pokrajinska tajnika za Trst in Gorico Peter Močnik in Julijan Čavdek ter član deželnega tajništva Miloš Čotar.

Deželni tajnik Damijan Terpin se je generalni konzulki zahvalil za pozornost, ki jo je izkazala s tem, da je že takoj na začetku obiskala edino samostojno slovensko stranko, nato pa ji je predstavil kako je stranka organizirana in kako deluje, kdo so vsi izvoljeni upravitelji od deželnega sveta FJK, obeh pokrajin na Tržaškem in Goriškem ter v številnih občinah vzdolž meje med Italijo in Slovenijo. Glavna tema pogovora pa je vsekakor bila nov vsedržavni volilni zakon, h kateremu je stranko vložila nekaj amandmajev, da bi tako prišlo do uresničenja 26. člena zaščitnega zakona. Pri tem so predstavniki SSk generalni konzulki obrazložili ustavno utemeljenost evropskega modela. Zaskrbljenost so izrazili ob ukinjanju pokrajin v deželi FJK, ki bo gotovo prizadela raven zaščite, prizadet pa bi lahko bil tudi teritorij, saj je še vedno živa negativna izkušnja ukinjanja tržaške gorske skupnosti in komisarske uprave ostalih. Zaskrbljenost pa ostaja, da bodo prizadete tudi majhne občine.

Velik poudarek so predstavniki SSk dali tudi pravici do pravilno zapisanega slovenskega imena in priimka v uradnih aktih. To se z veliko težavo uveljavlja in zahteva veliko naporov. Je pa temeljna pravica vsakega človeka, da ima svoje lastno ime in priimek pravilno zapisan in ne popačen kot se žal večkrat zgodi.

Pokrajinska tajnika za Trst in Gorico sta predstavila kar nekaj specifičnih problemov, ki zadevajo obe pokrajini. Peter Močnik je izpostavil vprašanje ravnanja s kraškim teritorijem, ki ga pestijo številna zaščitna določila in tako ne dovolijo kmetijskega in gospodarskega razvoja. Julijan Čavdek pa je omenil možnost, ki jo ima Gorica, da bi se s sodelovanjem z Novo Gorico rešila izoliranosti, vendar je delovanje EZTS-ja še mlačno in ni pravega prepričanja.

Na koncu srečanja je generalna konzulka izrazila zahvalo za srečanje, ki da je bilo zelo zanimivo. S strani stranke SSk je prišla želja, da bi bilo v prihodnosti takih srečanj več. V spomin na ta prvi dogodek pa je tajnik Terpin Sergaševi podaril nekaj t.i. belih priročnikov, ki opisujejo zgodovino Slovencev v FJK ter nastanek in razvoj stranke SSk.

Deželno tajništvo SSk

Deli