Trasparentnost zahteva zakon z dne 2. januarja 1997, št. 2 o urejanju prostovoljnih prispevkov za politične stranke in gibanja. V tem smislu so na tem mestu objavljene bilance stranke Slovenska skupnost.

La trasparenza è prevista dalla legge 2 gennaio 1997 nr. 2 per la regolamentazione dei contributi volontari ai partiti e movimenti politici. In questo senso vengono pubblicati su questa pagina i bilanci del partito Slovenska skupnost.