Bilance stranke Slovenska skupnost so objavljene na podlagi zakona z dne 2. januarja 1997, št. 2 o urejanju prostovoljnih prispevkov za politične stranke in gibanja. Z objavo vsakoletne bilance stranka Slovenska skupnost izpolnjuje zakonsko predvideno transparentnost.

I rendiconti del partito Slovenska skupnost sono pubblicati in base alla legge 2 gennaio 1997 nr. 2 per la regolamentazione dei contributi volontari ai partiti e movimenti politici. Con la pubblicazione del rendiconto annuale il partito della Slovenska skupnost adempie agli obblighi di legge riguardanti la trasparenza.