Trasparentnost zahteva zakona z dne 2. januarja 1997, št. 2 o urejanju prostovoljnih prispevkov za politične stranke in gibanja. V tem smislu so na tem mestu objavljene bilance stranke Slovenska skupnost.


Bilanca 2020 – Rendiconto 2020


Bilanca 2019 – Rendiconto 2019


Bilanca 2018 – Rendiconto 2018

 

Bilanca 2017 – Rendiconto 2017

 

Bilanca 2016 – Rendiconto 2016

 

Bilanca 2015 – Rendiconto 2015

 

Bilanca 2014 – Rendiconto 2014


Bilanca 2013 – Rendiconto 2013