Miha Koren glavni govornik v Tolminu

Miha Koren, podžupan občine Dreka in član deželnega tajništva SSk, je bil letos glavni govornik na 52. novoletnem srečanju Slovencev iz Posočja in Benečije. Srečaje se je prvič odvijalo v Tolminu, 21. januarja 2012.

Beri več

Načelniki prejeli dokument SSk o rajonih

Gogriški občinski svet bo v kratkem razpravljal o prihodnosti rajonskih svetiov Goriški pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek je načelnikom občinskih svetniških skupin posredoval dokument SSk, ki utemeljuje obstoj rajonskih svetov,

Beri več

14. deželni kongres SSk

Letošnji 14. deželni kongres SSk bo potekal v petek 27. in v soboto 28. januarja 2012. Prvi dan se bo odvijal na Devinskem gradu. Naslednji dan, 28. januarja, se bodo dela kongresa nadaljevala v Bazovici (Dvorana Gospodarske zadruge Bazovica,

Beri več

Nova izdaja Skupnosti

Decembra je izšla nova številka Skupnosti, ki prinaša poročila pokrajinski kongresov stranke SSk na Goriškem in Tržaškem.

Beri več

SSk zahtevala slovenski naziv “Trst”

V zvezi s stališci, ki so se pojavili v tisku glede uporabe slovenskega imena "Trst" namesto "Trieste" v uradnih objavah tržaške obcine mora stranka Slovenska skupnost podčrtati, da je v zvezi s tem nastopila

Beri več

Zahvala za delo in zvestobo stranki SSk

V torek, 7. decembra se je goriški del stranke Slovenska skupnost zbral v kavarni Roman bar na Travniku za novoletno zdravico. Silvan Primožič, pokrajinski predsednik SSk, je prisotne pozdravil in se jim zahvalil za delo in zvestobo stranki.

Beri več

Minister za Slovence naj ostane!

Deželno tajništvo Slovenske skupnosti je v sredo, 21. decembra zasedalo zadnjič v letošnjem letu ter pri tem podalo okviren obračun nad opravljenim delom in splošnim družbeno-političnim stanjem tako v Italiji kot v Sloveniji. Uvodno

Beri več

Voščila

Vesel Božič in srečno Novo leto 2012!
Buon Natale e felice anno nuovo 2012!
Merry Christmas and happy new year 2012!

Beri več

SSk solidarna z Igorjem Gabrovcem

Deželno tajništvo SSk izraža Igorju Gabrovcu najbližjo solidarnost za neprimerne in nizke napade, ki mu jih je namenil Danilo Slokar na straneh Primorskega dnevnika. Prav tako meni, da je neumestno pisanje občinskega svetnika Stefana Ukmarja.

Beri več

O skupnem zastopstvu

Pobuda deželnih svetnikov Igorja Kocijančiča in Igorja Gabrovca, ki jo bosta predstavila na tiskovni konferenci v petek 9. decembra v Trstu

Beri več

Gabrovec na ogledu prostorov SSPPS

Deželni svetnik Gabrovec si je danes opoldne ogledal nove oz. začasne prostore Slovenske socio-psiho-pedagoške službe in potrjuje zaskrbljenost zaradi nižanja kvalitete storitev

Beri več

Je združevanje slovenskih šol koristno?

Prihdnost slovenskih šol je temeljnega pomena za Slovence v Italiji. Kako bomo kot narodna skupnost nastopili v bran naši osnovni vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki je temelj za ohranjanje narodne identitete?

Beri več

Prve slovenske jasli v Gorici

V soboto, 15. oktobra 2011 je goriška občina odprla prve slovenske jasli. Za to pomembno pridobitev si je prizadevala celotna slovenska narodna skupnost v Gorici. Izpolnjena je tako celotna vzgojno-pedagoška ponudba v slovenskem jeziku.

Beri več

Spet težave s šumniki

Deželne zdravstvene izkaznice in ponovna zmeda s šumniki in šičniki. Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec vložil interpelacijo po postopku hitrega odgovora.

Beri več

Kongres sekcije SSk v Gorici

V ponedeljek, 12. septembra je v Gorici potekal kongres občinske sekcije SSk. Na kongresu je politično poročilo podal koordinator Bernard Špacapan.

Beri več

Zbiranje podpisov na Goriškem

Na Goriškem se nadaljuje zbiranje podpisov za referendum proti državnemu volilnemu zakonu, ki onemogoča oddajanje preferenc. SSk se je v to kampanijo aktivno vključila.

Beri več

Vlada sprejela priporočilo SSk

Vlada med razpravo o varčevalnem paketu v Poslanski zbornici  sprejela priporočilo Slovenske Skupnosti. Finančni manever ne sme ogrožati doseženega nivoja varstva slovenske narodne skupnosti v FJK.

Beri več

Naš praznik v Nabrežini

Slovenska skupnost organizira politično in družabno srečanje – Naš praznik za svoje člane, somišljenike in prijatelje v nedeljo, 18. septembra 2011 ob 17.00 na igrišču ŠD Sokol v Nabrežini.

Beri več

Srečanje izvoljenih javnih upraviteljev

Igor Gabrovec, deželni svetnik SSk, vabi slovenske izvoljene upravitelje iz Goriške, Tržaške in Videmske pokrajine na tretje srečanje, ki bo posvečeno pomembnim tematikam, ki zadevajo vplive protikriznega zakona na predstavništvo v javnih upravah in njihov status.

Beri več

SSk izbira kandidata za primarne volitve

Goriško pokrajinsko tajništvo SSk je na torkovem zasedanju obravnavalo aktualne teme, ki zadevajo goriško pokrajino. Največ pozornosti je bilo namenjene vladnemu dekretu, pripravam na 16. pokrajinski

Beri več

Rafko Dolhar: zedinjenje Italije in Slovenci

Predavanje dr. Rafka Dolharja, deželnega predsednika SSk, na letošnjih 46. študijskih dnevih Draga 2011. Naslov je bil posvečen odnosu Slovencev do 150. obletnice zedinjenja Italije. Pred predavanjem se je Sergij Pahor spomnil prof. Peterlina. Letošnji

Beri več

Pismo italijanskem državnemu vrhu

Županja občine Števerjan Franca Padovan in župan občine Repentabor Marko Pisani sta se uradno obrnila do najvišjih italijanskih vladnih institiucij, da zaščitita obstoj obeh občin.

Beri več

16. pokrajinski kongres SSk

Sklic 16. pokrajinskega kongresa SSk za Goriško. Pismo pokrajinskega predsednika SSk Silvana Primožiča goriškim članom in somišljenikom stranke.

Beri več

Vse najboljše prof. Boris Pahor!

Ob 98. rojstnem dnevu prof. Borisa Pahorja, mu stranka Slovenska Skupnost iz srca vošči še na mnoga leta. Vsi si želimo, da bi prof. Pahor še naprej kleno in vztrajno zagovarjal vrednote slovenstva, človeškega dostojanstva in

Beri več

Terpin pri poslancu Bruggerju

Deželni tajnik SSk Damijan Terpin se je srečal s poslancem Svp Siegfridom Brugerjem. Podrobno sta analizirala vsebino protikriznega odloka, ki je v tem trenutku v obravnavi v pristojni senatni komisiji.

Beri več

64. obletnica napada na msgr. Ukmarja

Danes poteka 64 let, kar je doživel napad v Lanišću v hrvaški Istri najvidnejši slovenski duhovnik v zgodovini tržaške škofije msgr. Jakob Ukmar (1878-1971). V razgretem povojnem obdobju nasilnega uvajanja komunizma in utrjevanja totalitarne oblasti, boja

Beri več

23. avgust – Evropski dan spomina

Ob Evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarinih in avtoritarnih režimov je prav, da se tudi med Slovenci v deželi Furlaniji Julijski krajini spomnemo na težke posledice fašizma, nacizma in komunizma. Beri več

Števerjanska sekcija SSk o vladnem dekretu

Števerjanska sekcija Slovenske skupnosti se je zbrala na redni seji v petek, 19. avgusta 2011, res v času počitnic, a pred pričetkom letos zgodnje trgatve. Na dnevnem redu je bilo več važnih tem, o katerih so se morali izreči sami člani.

Beri več

Protikrizni dekret: stališče SSk

Slovenska Skupnost z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da bo napovedana reforma uničujoče posegla po krajevnih avtonomijah, kot so dežele, pokrajine in občine. Predvidena je namreč prepolovitev števila deželnih svetnikov, ukinitev Pokrajin Trst in

Beri več

Dr. Andrej Bajuk – odšel je veliki Slovenec

Nenadna smrt dr. Andreja Bajuka je močno odjeknila tudi med Slovenci v Italiji. Slovenska skupnost - zbirna stranka Slovencev v Italiji izreka soprogi Katerini ter ožjim sorodnikom občuteno sožalje. SSk je sožalje izrekla tudi stranki Nova Slovenija, saj je bil dr. Bajuk med njenimi

Beri več

Šolstvo: modra odločitev deželne vlade

Slovenska Skupnost z zadovoljstvom jemlje na znanje, da je deželni odbor soglasno sklenil, da se v tem trenutku ne loti prisilne vertikalizacije slovenskih šol in ostalega krivičnega krčenja na račun slovenskega šolstva, temveč, da je poslal vladi

Beri več

Igor Gabrovec o deželnem rebalansu

Igor Gabrovec, deželni svetnik SSk, komentira odobritev deželnega rebalansa, ki ga je Deželni svet FJK odobril prejšnji teden. Glede na to, da spada ta finančni dokument med najvažnejše točke deželnega parlamenta, je bila splošna

Beri več

Nov regulacijski načrt za prihodnost Trsta

Občinski svetnik SSk Igor Švab je izrazil zadovoljstvo nad sklepom tržaškega občinskega sveta, ki je ustavil sporno varianto regulacijske načrta za Trst. Z novimi smernicami bo sedaj mogoče postaviti podlago za novo varianto, ki bo

Beri več

Benečija: politika proti dvojezični šoli

Miha Coren zaskrbljujoče ocenjuje stanje dvojezične šole v Špetru, ki je vedno bolj nejasno, zaradi nesprejemljivega obnašanja občine Špeter. Zaradi tega so se učitelji in starši srečali z deželnim odbornikom

Beri več

Mara Černic: razvojni projekt za Brda

Mara Černic, podpredsednica Pokrajine Gorica se je v tem tednu srečala z deželnim odbornikom za kmetijstvo in mu predlagala razvojni projekt za Brda. Na tak način bi bilo mogoče celostno preseči škodo, ki jo je povzročila toča.

Beri več

Sporen način imenovanja za konzulto

V sredo, 20. julija je goriški Pokrajinski svet imenoval tri člane za novo Pokrajinsko konzulto za Slovence. Za večino sta bila imenovana Igor Komel (Sel) in Joško Terpin (Pd), medtem ko je opozicija imenovala Silvano Paoletti.

Tržaški pokrajinski svet SSk ocenil volitve

Tržaški pokrajinski svet SSk se je sestal in ocenil potek pokrajinski volitev. Bila je to zahtevna politična preizkušnja saj so volitve zadevale občino Trst ter rajonske svet in tržaško pokrajino. Med zasedanjem pokrajinskega

Beri več

Condividere l’intitolazione delle strade

Riguardo alla polemica sull'intitilazione di due strade a Piedimonte - Podgora interviene anche il segretario provinciale della SSk, ribadendo che è neccessaria la condivisione con i cittadini e il territorio.
Glede na polemične tone, ki so se dvignili ob poimenovanju

Beri več

Svet Evrope: stanje Slovencev v Italiji

Svet Evrope je na svoji spletni strani objavil 3. poročilo o Italiji glede izvajanja Okvirne konvecije za zaščito narodnih skupnosti. Poročilo je sestavil pristojni odbor, katerega delegacija je junija 2010 obiskala tudi našo deželo in se srečala

Beri več

Ustanovili Mrežo evropskih jezikov

V petek, 8. julija so v Strasbourgu ustanovili Mrežo evropskih jezikov, novo organizacijo, ki bo imela kot cilj enakopravnost evropskih jezikov ter bo skrbela za dosledno in stalno spremljanje stanja manjšinskih jezikov v odnosu do večinskih.

Beri več

Površno obravnavanje pokrajin in občin

Pokrajinski tajnik SSk za Goriško Julijan Čavdek komentira nekatere izjave vidnih goriških politikov, v zvezi z ukinjanjem pokrajin in krčenjem števila občin v goriški pokrajini. Obravnavanje ocenjuje kot površinsko

Beri več

Finančni zakon bo oškodoval slovenske šole

Finančni manever bo imel kvarne posledice na kvaliteto deželnega šolstva in še posebej na šole s slovenskim učnim jezikom. Tako meni deželni svetnik SSk Igor Gabrove, potem ko je italijanski Senat odobril finančni zakon. Zahvala senatorju Svp Oskarju Peterliniju za

Beri več

Goriški Sso in SSk pri odborniku Pettarinu

Odprta vprašanja slovenske narodne skupnosti v občini Gorica so bila tema pogovora med predstavniki Sveta slovenskih organizacij in stranke Slovenska skupnost ter goriškim občinskim odbornikom Guidom Germanom Pettarinom (30/6).

Beri več

Slovenska šole spet v nevarnosti

Finančni manever, ki ga je pripravila italijanska vlada vsebuje spet poseg, ki utegne slovenske šole v Gorici in Trstu ter dvojezično šolo v Špetru hudo prizadeti. O tem vprašanju je včeraj razpravljalo enotno predstavništvo,

Beri več

Senator Peterlini (Svp) za slovenske šole

Senator Svp Oskar Peterlini je danes vložil amandma v prid slovenskim šolam na Goriškem in Tržaškem ter dvojezični šoli v Špetru. Na podlagi pogovorov s predstavniki stranke SSk je senator Peterlini vložil popravke na 4.

Beri več

Božidar Tabaj posegel v občinskem svetu

Goriški občinski svetnik Božidar Tabaj (SSk) je upravo občine Gorica opozoril na težave zadruge Arcobaleno in na pomankljivosti v zvezi z dokončanjem preureditvenih del trga sv. Andreja v Štandrežu.

Beri več

Govor dr. Dimitrija Rupla v Trstu

V ponedejek, 4. julija 2011 je v tržaškem Narodnem domu potekala slavnostna proslava 20. obletnice slovenske samostojnosti in državnosti. Proslavo sta skupaj pripravili stranka Slovenska skupnost in Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček.

Beri več

Slovenska samostojnost v Narodnem domu

V ponedeljek, 4. julija prirejata stranka SSk in krožek Virgil Šček svečano slovesnost ob 20-obletnici samostojnosti Republike Slovenije. V Narodnem domu v Trstu bosta gosta večera Dimitrij Rupel, prvi zunanji minister Republike Slovenije in priznana novinarka Rosvita

Beri več

Rebalans za družine in gospodarstvo

Gabrovec (SSk): Deželni proračunski rebalans naj bo namenjen potrebam družin in naj da novega zagona gospodarskim dejavnostim. V ponedeljek dopoldne na Deželi srečanje o potrebah kmetijstva na Tržaškem.

Beri več

Mladi SSk na Koroškem

MLADI SLOVENSKE SKUPNOSTI PREDSTAVILI CD VIDNE DVOJEZIČNOSTI KOROŠKIM SLOVENCEM.

V petek zvečer so Mladi Slovenske Skupnosti predstavili svoj izdelek tudi v Celovcu na Koroškem v novih prostorih takozvanega Kluba.

Beri več

Dobrodošli doma 2011

Dan, ko bomo Slovenci iz matične države, iz zamejstva in izseljenstva praznovali 20. obletnico samostojnosti Slovenije, se bliža!

Predsednik Gherghetta pri SSk

Predsednik Enrico Gherghetta gost goriškega Pokrajinskega sveta SSk, ki je zasedal v torek, 21. junija v Gorici. Bila je to priložnost za soočenje o političnih in upravnih zadevah.

Beri več

Dostojni prostori za šolo v Špetru

Začetek novega šolskega leta je dejansko za vogalom, družine otrok v špetrski dvojezični šoli pa še vedno ne vedo, v katerih pogojih bodo njihovi otroci preživeli prihodnje šolsko sezono.

Beri več

Vidali predsednik Pokrajinskega sveta

Maurizio Vidali, ki je bil na zadnjih pokrajinski volitvah izvoljen v tržaški pokrajinski svet na listi stranke Slovenska skupnost, je od danes predsednik tržaškega pokrajinskega sveta.

Beri več

Miha Coren podžupan občine Dreka

Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, pozdravlja odločitev Maria Zufferlija, da zaupa Micheleju “Mihi” Corenu podžupansko mesto v upravi občine Dreka.

Beri več